Nadaj smak finansom

Historia rozwoju ekonomii

Historia ekonomii sięga czasów starożytnych. Pierwszy raz tego pojęcia w swoich użył Ksenofont. W tłumaczeniu z języka greckiego, pojęcie to oznaczałoby dom (oikos) i prawo, reguła (nomos). Starożytni Grecy łączyli więc to pojęcie tylko z prawidłowym funkcjonowaniem gospodarstwa domowego. W średniowieczu pojęcie to funkcjonowało podobnie, a myśl ekonomiczna dotyczyła przede wszystkim bogacenia się, zazwyczaj w zakresie rzemiosła, handlu i rolnictwa. Dopiero epoka renesansu przyczyniła się do znacznego rozwoju tej nauki. Ekonomia stała się punktem dociekań i przemyśleń, ponieważ dynamiczny rozwój rynku niejako wymusił pewne zmiany. Przede wszystkim zajęto się zagadnieniami związanymi z handlem zagranicznym. W XVIII w. powstał pierwszy system zasad ekonomicznych, które miały głosić zasadę pełnej wolności gospodarczej i, oprócz handlu, zaczęły dostrzegać duży potencjał także w produkcji. Wkrótce ekonomia rozwinęła się jako odrębna nauka zwana czasem klasyczną szkołą angielską. Rozwinęła się wtedy ogólna teoria rynku, teoria wartości opartych na pracy, sformułowano również prawa  rządzących podziałem produktu społecznego i inne zasady, które mają swoje odbicie do dnia dzisiejszego. Ekonomia jest tak naprawdę wszędzie wokół nas, pomimo, że nie zwraca się na to szczególnej uwagi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.