Nadaj smak finansom

Bezpłatne konto w banku dla każdego Polaka

Według danych przedstawionych przez Bank Światowy niemal 20% Polaków nie posiada konta w banku. W Unii Europejskiej niżej w rankingu plasują się jedynie mieszkańcy Bułgarii i Rumunii. Co ciekawe – badania pokazują, iż decyzje Polaków o braku konta nie są uwarunkowane brakiem potrzeby bądź ograniczonym zaufaniem do instytucji finansowych, ale wysokimi kosztami prowadzenia rachunków bankowych. Biorąc pod uwagę fakt, iż zdecydowana większość polskiego społeczeństwa zarabia poniżej średniej krajowej, to dla wielu opłaty związane z prowadzeniem konta są niepotrzebnym wydatkiem, który w skali całego roku może znacząco nadwyrężyć domowy budżet.

Wprawdzie wielu zwolenników kont bankowych może powiedzieć, iż bezpłatne konto w banku oferują niemal wszystkie placówki tego typu, to jednak warto zwrócić uwagę na kilka podstawowych kwestii. Bezpłatne konto w banku jest zazwyczaj oferowane przy spełnieniu określonych warunków, do których najczęściej zalicza się:

  • comiesięczne wpływy na konto,
  • zasilanie konta bankowego kwotami na określonym poziomie,
  • określona liczba transakcji kartą płatniczą,
  • wykonanie kilku bądź kilkanaście przelewów internetowych w ciągu miesiąca.

W przypadku osób posiadających stałą pracę i regularnie korzystających z tak zwanego pieniądza elektronicznego spełnienie tych warunków nie jest trudne. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy osoba nie posiada zatrudnienia na etat, a jej zarobki są nieregularne i niezbyt wysokie. W takim przypadku większość banków nalicza dodatkowe opłaty za prowadzenie rachunku bieżącego, które kształtują się w przedziale od kilku do nawet kilkunastu złotych miesięcznie. Nie dziwi zatem fakt, iż wielu Polaków nie decyduje się na założenie rachunku bankowego.

Nad problemem dosyć niskiego odsetka kont bankowych postanowili pochylić się politycy – i to zarówno europejscy, jak i polscy. Już w 2014 roku została przyjęta dyrektywa Parlamentu Europejskiego, na mocy której państwa członkowskie powinny wprowadzić prawo, które ułatwi obywatelom korzystanie z usług bankowych. Na podstawie tej dyrektywy w Polsce została przyjęta ustawa, na mocy której każdy obywatel ma prawo do posiadania tak zwanego rachunku podstawowego. Rachunek tego typu zapewnia dostęp do kilku najważniejszych usług, czyli:

  • kilku bezpłatnych wypłat z bankomatu,
  • darmowych wpłat gotówki w placówkach bankowych,
  • bezpłatne zlecanie przelewów przez internet lub w placówce bankowej,
  • posiadanie bezpłatnej karty debetowej.

Jednocześnie należy podkreślić, iż w ramach podstawowego rachunku bankowego klientowi nie będzie przysługiwał żaden rodzaj kredytu – na przykład debet bądź kredyt odnawialny.

Ustawa powołująca do życia rachunek podstawowy obowiązuje w Polsce od 1 lutego 2017 roku. Jednak jej wprowadzenie nie znaczy, iż od tego dnia wszyscy Polacy będą mogli skorzystać z bezwarunkowego bezpłatnego konta w banku. Ustawa zakłada, iż banki mają 18 miesięcy na dostosowanie się do nowego prawa i przygotowanie odpowiednich ofert.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.